Σύντομο Βιογραφικό

ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

CVphotoΚαθηγητής
Σε εκπαιδευτική άδεια
210-8203 338 | 210-8211 938
tsionas@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Ο Ε. Γ. Τσιώνας είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ (Πτυχίο, 1987 και ΜΑ, 1989). Είναι κάτοχος των M.Sc. (Μαθηματικά, 1992) και Ph.D. (Οικονομικά, 1994) από το University of Minnesota, ΗΠΑ. Εργάσθηκε σαν Επίκουρος Καθηγητής στο University of Toronto, Καναδάς (1994-1998) και ως οικονομολόγος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1998 - 2000) με χρέη Αναπληρωτή Εκπροσώπου στην EFC (Economic and Financial Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2000 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής (2008) και Καθηγητής (2011). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομετρίας από το 2002 και υπεύθυνος της "Ομάδας Οικονομετρίας" που είναι ένα Μόνιμο Σεμινάριο στην Οικονομετρία, τη Στατιστική και τις Εφαρμογές τους για όλους τους προπτυχιακούς κυρίως (αλλά και μεταπτυχιακούς) φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Η έρευνά του είναι στα πεδία της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας (με έμφαση στην Ανάλυση κατά Bayes). Έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις και περίπου 1.100 αναφορές σε διεθνή περιοδικά με κριτές, μεταξύ των οποίων: Review of Economic Studies, Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Econometrics Journal, Journal of Development Economics, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, Advances in Econometrics κλπ.

Πρόσφατα βιβλία του από τις Εκδόσεις του ΟΠΑ είναι "Στατιστική με εφαρμογές στα Οικονομικά" (τόμοι Α και Β), "Τα υπολογιστικά πακέτα και οι εφαρμογές τους στα Οικονομικά", καθώς και "Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στα Χρηματοοικονομικά".

Είναι Associate Editor στα διεθνή περιοδικά Journal of Productivity Analysis, Global Business and Economics Review και InterStat. Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις και εργασίες του, και έχει διατελέσει κριτής σε δεκάδες επιστημονικά περιοδικά αρκετές φορές.


Εκτύπωση Σελίδας