Σύντομο Βιογραφικό

ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

CVphotoΚαθηγητής

210-8203 529 | fax: 210-8203 533
vasdekis@aueb.gr
http://stat-athens.aueb.gr/~vasdekis/
Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Είμαι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκα στις 14/12/1965. Το πρώτο πτυχίο μου ήταν στα Μαθηματικά από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών). Ξεκίνησα μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (κολλέγιο St. Peter's, απόφοιτος 1989). Το 1993 τελείωσα το διδακτορικό μου (D.Phil) στη Στατιστική από το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. Μετά τη στρατιωτική μου θητεία (1993-1994) δίδαξα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994-1998). Το 1998 εκλέχθηκα ως Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και υπηρετώ έως σήμερα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα βρίσκονται στη μοντελοποίηση και συμπερασματολογία επαναλαμβανόμενων μετρήσεων συνεχών και διακριτών μεταβλητών, πολυμεταβλητών επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με τη χρήση λανθανουσών μεταβλητών, ψευδο-πιθανοφανειών και δεδομένων κλινικών δοκιμών.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Vasdekis, V.G.S (2008). A comparison of REML and covariance adjustment method in the estimation of growth curve models. Comms in Statistics-theory and methods, 37 (20), 3287-3297.
 2. Cagnone S., Moustaki, I. and Vasdekis V. (2009). Latent variable models for multivariate longitudinal ordinal responses. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 62, 401-415.
 3. Papathomas, M., Dellaportas, P. and Vasdekis V.G.S. (2011). A novel reversible jump algorithm for generalized linear models. Biometrika, 98(1), 231-236.
 4. Vasdekis, V.G.S., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2012). A composite likelihood inference in latent variable models for ordinal longitudinal responses. Psychometrika 77(3), 425-441.
 5. Vasdekis, V.G.S, Rizopoulos, D., Moustaki, I. (2014). Weighted composite likelihood estimation for a general class of random effects models. Biostatistics, 15(4), 677-689.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Vasdekis, V.G.S., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2010). A comparison of a pseudo-likelihood estimation and full information maximum likelihood estimation for fitting multivariate longitudinal ordinal data Proccedings of SIS 2010 Conference, Padua, 16-18 June 2010.
 2. Vasdekis, V.G.S., Moustaki, I. and Rizopoulos, D. (2013). A weighted pairwise likelihood estimator for a class of latent variable models, Advances in Latent variable models, Methods, Models and Applications.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

 1. Vasdekis, V.G.S, Moustaki, I., Rizopoulos, D. And Florios, K. (2015). A Dantzig selector composite likelihood approach for multivariate generalized linear mixed models.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Vasdekis, V., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2009). Full and limited information methods for latent variable models for ordinal longitudinal data. Paper presented in 16th International Meeting of Psychometric Society, July 2009, Cambridge, UK.
 2. Vasdekis, V.G.S., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2010). A comparison of a pseudo-likelihood estimation and full information maximum likelihood estimation for fitting multivariate longitudinal ordinal data. Paper presented in the 2010 Conference of the Italian Statistical Society, Padua, 16-18 June 2010.
 3. Vasdekis, V., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2010). Pairwise likelihood inference in latent variable models for ordinal longitudinal responses. Paper presented in the 28th European Meeting of Statisticians, August 17-22, Peiraeus, Greece.
 4. Vasdekis, V., Cagnone, S. and Moustaki, I. (2010). Limited and full information estimation methods for factor analysis models for longitudinal ordinal variables. RSS International Conference, Brighton September 13-17, 2010.
 5. Vasdekis, V.G.S., Moustaki, I. and Rizopoulos, D. (2012). A weighted pairwise likelihood estimator for a class of latent variable models. Invited talk, Workshop on composite likelihood methods helpd at BIRS, Banff Canada, April, 21-26, 2012.
 6. Vasdekis, V.G.S., Moustaki, I. and Rizopoulos, D. (2013). A weighted pairwise likelihood estimator for a class of latent variable models, Invited talk. Advances in Latent variable models, SIS 2013 held in the University of Brescia, June 19-21, 2013.
 7. Vasdekis, V.G.S., Florios, K., Moustaki, I. and Rizopoulos, D. (2015). A dantzig selector composite likelihood approach for multivariate generalized linear mixed models. Paper presented in the IMPS 2015, Beijing, China.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • "A pairwise likelihood inference in latent variable models for ordinal response": Funded by the Basic Research Funding Programme, Athens University of Economics and Business, Academic year 2009/10.
 • "Composite likelihood inference in dynamic latent variable models for ordinal data": Funded by the Basic Research Funding Programme, Athens University of Economics and Business, Academic year 2010/11.
 • "Composite likelihood inference in dynamic latent variable models for longitudinal multivariate contingency tables", Funded by program ARISTEIA II, 2014-2015.


Εκτύπωση Σελίδας