Σύντομο Βιογραφικό

ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

CVphotoΟμότιμος Καθηγητής

210-8203 313
efm@aueb.gr
http://www.aueb.gr/Users/magirou/
Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Ο Ευάγγελος Φ. Μαγείρου είναι από το 1986 Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Προηγουμένως, είχε εργαστεί (1977-86) στην επιστημονική Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας, Υπουργεία Συντονισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) in Decision and Control Sciences, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, USA (1972-76), με τίτλο Διατριβής: Topics in the Analysis of Interconnected Systems. Επίσης, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MS) in Decision and Control Sciences, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, USA (1971-72) και Πτυχίο (BS) in Electrical Engineering, Princeton University USA (1967-71).

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα ακόλουθα: Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα, Εφαρμογή μεθόδων Διοικητικής Επιστήμης σε Προβλήματα του Ελληνικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και ειδικότερα στα θέματα: Χρηματοοικονομικής, Ναυτιλίας και Συστημάτων Παραγωγής, και τέλος, στη Βασική Έρευνα σε θέματα Βελτιστοποίησης, Πιθανοτικών Υποδειγμάτων και Ποσοτικών Μεθόδων.


Εκτύπωση Σελίδας