Σύντομο Βιογραφικό

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

CVphotoΚαθηγητής
Σε άδεια άνευ αποδοχών
210-8203 567
petros@aueb.gr
http://stat-athens.aueb.gr/~ptd/
Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας