Σύντομο Βιογραφικό

ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CVphotoΕπίκουρος Καθηγητής

210-8203 459
gleledak@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Ο Γεώργιος Λελεδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προηγουμένως, ήταν Ερευνητής στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και Research Fellow στο Warwick Business School του Πανεπιστημίου Warwick. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος MA in Money, Banking and Finance από το Management School, του Πανεπιστημίου του Sheffield και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στα Χρηματοοικονομικά από το Warwick Business School του Πανεπιστημίου Warwick. Για την απόκτηση του Διδακτορικού του Διπλώματος υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στις περιοχές της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στα ακόλουθα: Μερισματική Θεωρία και Πολιτική, Αγορά Ιδίων Μετοχών, Παράγοντες που Επηρεάζουν Διαστρωματικά την Απόδοση των Μετοχών και Υποδείγματα Αποτίμησης με Πολλαπλούς Συντελεστές και η Χρήση τους στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Το έργο του σχετικά με τους Παράγοντες που Επηρεάζουν Διαστρωματικά την Απόδοση των Μετοχών ενσωματώνει τις έρευνες για διάφορες Ανωμαλίες της Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων το Αποτέλεσμα Μεγέθους και την Επίδραση Διάφορων Βασικών Μέτρων, όπως το Tobin's q στις Συνολικές Αποδόσεις.

Οι δημοσιεύσεις του εμφανίζονται σε επιστημονικά περιοδικά, όπως: Financial Analysts Journal, Journal of Business Finance and Accounting, Journal of Multinational Financial Management και Applied Financial Economics.


Εκτύπωση Σελίδας