Σύντομο Βιογραφικό

ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΕΛΕΝΗ

CVphotoΕπίκουρη Καθηγήτρια
Σε εκπαιδευτική άδεια
210-8203 141
apospori@aueb.gr
http://www.mbc.aueb.gr/index.php/el/mdep/164-Apospori
Πλήρες Βιογραφικό

Η Ελένη Αποσπόρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνων (1979), Μεταπτυχιακού Τίτλου (MA) από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του University of Connecticut, USA (Δεκέμβριος 1983) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.P) από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του University of Connecticut, USA (1990).

Τα Επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αφορούν στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας, στη Διαχείριση της Πολυμορφίας του Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Συγκριτική Μελέτη Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Εξέλιξη των Γυναικών στο Χώρο Εργασίας και Πολιτικής Επικοινωνίας και στη Δυναμική του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.


Εκτύπωση Σελίδας