Σύντομο Βιογραφικό


Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 19


Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 24
CVphoto
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 31

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 32


Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 35


Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 37

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 37
210-

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 38

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 38


Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 39

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 39


Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 40
Πλήρες Βιογραφικό
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 45

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 45

Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 12 in /www/new-aueb/v2/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php on line 54


Εκτύπωση Σελίδας