Σύντομο Βιογραφικό

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Master's σε Κοινωνιολογία (ΜΑ) από το Boston College και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το University of Massachusetts at Boston. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Διοικητική Επιστήμη / Οργανωσιακή Συμπεριφορά.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα διαχείρισης επιχειρησιακών αλλαγών, ανάπτυξης επιχειρησιακών στρατηγικών επικοινωνίας και ηγεσίας. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στο Employee Relations και στο Journal of European Industrial Training. Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, διδάσκοντας μαθήματα στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε επιχειρήσεις. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου και σε διαγνωστικές έρευνες κλίματος και ικανοποίησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις για ανάπτυξη διαδικασιών διοίκησης και συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού.


Εκτύπωση Σελίδας