Σύντομο Βιογραφικό

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

CVphotoΑναπληρωτής Καθηγητής

210-8203 716
vvassila@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Από τον Μάρτιο του 2003 είναι λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Σεπτέμβριο του 1998 μέχρι και τον Μάρτιο του 2003 εργαζόταν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρχικά ως διδάσκων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 και από τον Σεπτέμβριο του 2000 ως μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του λέκτορα). Έχει διατελέσει (την διετία 1998-1999) ερευνητής δημοσίων οικονομικών στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE). Είναι ακόμη ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ).

Είναι Διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Δεκέμβριος 1994), Πτυχιούχος (Master of Arts in Economics) του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην "Οικονομική Στατιστική και Οικονομετρία" με βαθμό Πτυχίου "Άριστα" και Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Πληροφορικής του ΟΠΑ, με ειδίκευση στην "Οικονομετρία και την Επιχειρησιακή Έρευνα" με βαθμό Πτυχίου "Άριστα".

Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην διερεύνηση ζητημάτων δημοσιονομικής πολιτικής σε δυναμικές οικονομίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ατέλειες, είτε στις αγορές, είτε σαν αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών.


Εκτύπωση Σελίδας