Σύντομο Βιογραφικό

ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CVphotoΑναπληρωτής Καθηγητής
Σε εκπαιδευτική άδεια
210-8203 115
xgeorge@aueb.gr
http://www.mm.aueb.gr/~xgeorge/
Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Ο Δρ. Γεώργιος Ξυλωμένος, Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, κατέχει πτυχίο Πληροφορικής από το ΟΠΑ (1993), καθώς και τίτλους M.S. και Ph.D. Επιστήμης Υπολογιστών από το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικών Υπολογιστών του University of California, San Diego (1996 και 1999, αντίστοιχα). Είναι μέλος ΔΕΠ και μέλος του Mobile Multimedia Laboratory (MMLab) στο ΟΠΑ από το 2002. Από το 2009 είναι, επίσης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΟΠΑ, έχοντας την εποπτεία της λειτουργίας και επέκτασης ενός δικτύου που συνδέει πολλά κτίρια με οπτικές ίνες και ασύρματες ζεύξεις. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης των εφαρμογών και των πρωτοκόλλων του Διαδικτύου πάνω από κινητά και ασύρματα δίκτυα, την παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας σε πολυμεσικές εφαρμογές και την υποστήριξη ευρυζωνικών υπηρεσιών πάνω από ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα επόμενης γενιάς. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής προγράμματος ή της οργανωτικής επιτροπής σε πολλά διεθνή συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 άρθρα σε περιοδικά, συνέδρια και ημερίδες με κριτές και υπάρχουν πάνω από 2000 αναφορές στο έργο του.


Εκτύπωση Σελίδας