Σύντομο Βιογραφικό

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ

CVphotoΕπίκουρη Καθηγήτρια
Σε άδεια άνευ αποδοχών
210-8203 413
sanagnosto@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Η Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει διδακτορικό από το Cass Business School, City University, London, UK (2007), όπου σπούδασε με διδακτορική υποτροφία. Είναι, επίσης, CFA Charterholder. Έχει λάβει M.Sc. in International Securities, Investment and Banking από το ICMA (πρώην ISMA) Centre, University of Reading, UK (2002), καθώς επίσης Πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001). Έχει εργαστεί ως διδάσκουσα Π.Δ. 407/80 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τον Μάρτιο του 2007, πριν αναλάβει καθήκοντα Λέκτορα τον Σεπτέμβριο του 2009 και Επίκουρου Καθηγήτριας τον Ιούλιο του 2013. Διαθέτει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία στον χώρο της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής, της λογιστικής κόστους και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αποτίμησης επιχειρήσεων σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της ποιότητας και χειραγώγησης κερδών, της σχέσης της λογιστικής με τις κεφαλαιαγορές και της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των οικονομικών συνεπειών της υιοθέτησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), όπως επίσης των θεμάτων αποτίμησης επιχειρήσεων που σχετίζονται με έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η έρευνά της έχει παρουσιαστεί σε σειρά από επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιευτεί μεταξύ άλλων περιοδικών στα British Accounting Review, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, International Journal of Accounting, Journal of International Financial Management and Accounting. Από το 2010 είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού International Journal of Accounting. Είναι μέλος του European Accounting Association και του CFA Institute.


Εκτύπωση Σελίδας