Σύντομο Βιογραφικό

Σακελλαρίου Χρήστος

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραμματέας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής
210-8203 314 | fax: 210-8226 105
sakel@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας