Σύντομο Βιογραφικό

Γκαλίτσιου Κατερίνα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
210-8203 300 | fax: 210-8203 816
gkalikate@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας