Σύντομο Βιογραφικό

Καραβάκου Βάλια

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
210-8203 106 | fax: 210-8214 122
valia@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας