Σύντομο Βιογραφικό

Φαντάκη Έλια

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
210-8203 147 | fax: 210-8230 966
elia@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας