Σύντομο Βιογραφικό

Σακελλαρίου Χρυσούλα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
210-8203 110
cs@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας