Σύντομο Βιογραφικό

Σιγούρου Φλώρα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραμματέας Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
210-8203 303 | fax: 210-8238 249
fsigourou@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας