Σύντομο Βιογραφικό

Ζαχαριάδη Κέλλη

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
210-8203 107
kellyzac@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας