Σύντομο Βιογραφικό

Κόγια Ιωάννα

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
210-8203 101
ikogia@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας