Σύντομο Βιογραφικό

Τσοδούλου Χρυσή

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Γραμματέας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
210-8203 308 | 210-8214 510 | fax: 210-8230 966
chrysi@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας