Σύντομο Βιογραφικό

Μπριλάκη Αγγελική

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Στατιστικής
210-8203 111
brilaki@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας