Σύντομο Βιογραφικό

ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

CVphotoΛέκτορας

210-8203 439
chtarn@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Η Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου είναι Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο "Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στον χρηματοοικονομικό τομέα" στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) (2012).

Σπούδασε νομικά στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (1995). Ύστερα από μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο στο ΑΠΘ και στην Αγγλία (1998), ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στον τομέα των συμβάσεων παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων (2006).

Είναι νομική σύμβουλος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο από το 1999 (ΧΠΑ, ΕΤΕΣΕΠ, ΧΑ, ΕΧΑΕ) και υπό τη θέση αυτή ανέλαβε σειρά θεσμικών έργων, όπως μεταξύ άλλων τις αναθεωρήσεις και προσαρμογές των κανονισμών του Χρηματιστηρίου και των λειτουργιών της Εκκαθάρισης, στις ευρωπαϊκές οδηγίες, ιδίως για τη συμμόρφωση στη MiFID, τους Κανονισμούς EMIR και CSDR. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης, σειρά θεσμικών προτάσεων περιλαμβανομένης της εκπόνησης σχεδίων νομοθετικών αλλαγών στον τομέα της εκκαθάρισης και του διακανονισμού (ν. 3606/2007, μέρος ΙΙ), σχεδίων κανονισμών για το Χρηματιστήριο και τους Φορείς Εκκαθάρισης, τη συμμετοχή της στη μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών αξιών και παραγώγων σε περιβάλλον Target2 υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, ως και τη συμμετοχή της στις νομικές ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γα το Target2Securities (T2S). Υπήρξε εκπρόσωπος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε διάφορες επιτροπές και αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) επί θεμάτων λειτουργίας των κεφαλαιαγορών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πρόσφατα διορίστηκε εθνικός εκπρόσωπος-σύμβουλος στην Ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 σχετικά με θέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Από το 1999 διεξάγει εξειδικευμένα σεμινάρια στο Χρηματιστήριο σε θέματα της κεφαλαιαγοράς, ενώ από το 2005 μετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ, διδάσκοντας νομικά μαθήματα επί των οικείων θεμάτων.

Έχει συγγράψει διάφορα άρθρα, μονογραφίες και γνωμοδοτήσεις που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως στα εξής: Financial Regulation and Compliance, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, International Financial Law Review, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο και άλλα.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα του χρηματιστηριακού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, περιλαμβανόμενων των χρηματοοικονομικών ασφαλειών και των θεμάτων σκιώδους τραπεζικής (shadow banking), της εταιρικής διακυβέρνησης, ως και του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των χρηματιστηριακών ενεργειακών αγορών.


Εκτύπωση Σελίδας