Σύντομο Βιογραφικό

ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

CVphotoΠανεπιστημιακή Υπότροφος
Επιστημονική Υπεύθυνη και συντονίστρια Προγράμματος
Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ΟΠΑ
Τμήμα Πληροφορικής
210-
vbrinia@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό

Η Βασιλική Μπρίνια έχει πτυχία στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ενώ έχει εκπονήσει Μεταδιδακτορική Έρευνα (PostDoc) στη διδακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Έχει διατελέσει ειδικός εμπειρογνώμονας στο Υπουργείο Παιδείας σε θέματα οργανωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Διαθέτει μακρόχρονη διοικητική και διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Διδάσκει επί σειρά ετών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (από το 2005), καθώς και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (από το 2008), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Κόρινθος (από το 2011), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2014) και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το 2010 με εντολή της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε με καινοτομίες στα πρότυπα του Harvard School of Education, ως διδάσκουσα και επιστημονική υπεύθυνη, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης το οποίο είναι το πρώτο πιστοποιημένο στο είδος του πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας (2013) στην Ελλάδα σε επίπεδο Α.Ε.Ι. (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β' 689/26-3-13).

Έχει εκτεταμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 84 επιστημονικά άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ενώ έχει συμμετάσχει με 23 ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών της σε διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Συμμετέχει ενεργά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως Associate Editor στο περιοδικό Public Administration Research (Καναδάς) ενώ είναι επιστημονικό μέλος στο Editorial Advisory Board σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ασία και την Ευρώπη όπως το International Journal of Educational Management, Public Administration Research, Global Journal of Educational Studies, Asian Social Science, Journal of Education and Learning, Higher Education Studies, International Education Studies, International Journal of Business and Management, Journal of Management and Sustainability και το Journal of Education and Training.

Είναι, τέλος, συγγραφέας πέντε μονογραφιών (1. Μελέτες Περιπτώσεων Εκπαιδευτικών Μονάδων (2014), εκδ. Σταμούλης, 2. Management Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευσης (2008), εκδ. Σταμούλης, 3. Management και Συναισθηματική Νοημοσύνη (2008), εκδ. Σταμούλης, 4. Η εισαγωγή της μεθόδου Project (Βιωματική - Επικοινωνιακή Διδασκαλία) στη διδασκαλία των οικονομικών επιστημών (2007), εκδ. Gutenberg και 5. Γενική και ειδική διδακτική οικονομικών επιστημών, Ψυχοπαιδαγωγική για τις οικονομικές επιστήμες (2006), εκδ. Σταμούλης).


Εκτύπωση Σελίδας