Σύντομο Βιογραφικό

ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

CVphotoΠανεπιστημιακός Υπότροφος

210-8203 737 | fax: 210-8203 738
ikapoutsis@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό [pdf]

Ο Ηλίας Καπουτσής είναι πανεπιστημιακός υπότροφος (Teaching & Research Fellow) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) διδάσκοντας μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων, διαχείρισης συγκρούσεων και διαπραγματεύσεις. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α., κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Τεχνολογίας Πληροφοριών του University of Manchester, και κάτοχος PhD in Management του Ο.Π.Α.

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο χώρο των διαπραγματεύσεων καθώς και της πολιτικής επιρροής στους οργανισμούς με έμφαση στο ρόλο της πολιτικής βούλησης και των πολιτικών δεξιοτήτων για την επίτευξη προσωπικών και οργανωτικών στόχων. Άρθρα του στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και των διαπραγματεύσεων έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά όπως: Journal of Management, Journal of Vocational Behavior, Journal of Management Education, International Journal of Human Resource Management, και Negotiation and Conflict Management Research. Άρθρα έχουν επίσης παρουσιαστεί στα μεγαλύτερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια συμπεριλαμβανομένων των Academy of Management, Society for Industrial & Organizational Psychology, British Academy of Management, International Association of Conflict Management, European Association of Work and Organizational Psychology, European Group for Organisational Studies, κ.ά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ερευνητικής του δράσης, έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε διάφορα διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Τα πιο πρόσφατα εξέτασαν την επίδραση του οργανωτικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και την υποκίνηση (ερευνητικό πρόγραμμα «Αριστεία») και τις πρακτικές στρατηγικού σχεδιασμού στο δημόσιο τομέα (United Arab Emirates Research Fund).

Ο Ηλίας Καπουτσής έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων εκπονώντας ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών σχεδίων και παρακολουθώντας την επιτυχή υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Επιπρόσθετα, έχει πραγματοποιήσει διάφορα σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και τις διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε εταιρείες όπως: Ελληνικά Πετρέλαια, Εθνική Τράπεζα, Pharmaserve-Lilly, GAP Pharmaceuticals, Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική, Lloyd's Register.


Εκτύπωση Σελίδας