Ηλεκτρονική Μάθηση

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει ιδιαίτερη σημασία τόσο στη σωστή εκπαίδευση όλων των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες όσο και στην ταχεία ενσωμάτωση αυτών στις λειτουργίες του. Όλα πλέον τα Τμήματα του Πανεπιστημίου χρησιμοποιούν, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους, τη νέα τεχνολογία και μέσω αυτής παρέχουν στους φοιτητές σύγχρονη εκπαίδευση, γνώση και ικανότητα λειτουργίας και προσαρμογής σε οποιοδήποτε τεχνολογικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Το νέο αυτό περιβάλλον της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), εκτός από τις αναβαθμισμένες δικτυακές και πληροφοριακές υποδομές, περιλαμβάνει και πρωτοποριακές τεχνολογικές υπηρεσίες για μάθηση από απόσταση. Μεταξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν:

  1. Το Kέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔ) που αποτελεί μονάδα τεχνολογικής αιχμής για τη διαχείριση του δικτύου δεδομένων και φωνής και την ανάπτυξη και υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, το ΟΠΑ συμμετέχει ενεργά στο Ακαδημαϊκό Διατμηματικό Δίκτυο GUnet που έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση των νέων δικτυακών τεχνολογιών και εφαρμογών στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
  2. Το Κέντρο Υπολογιστών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και αποθήκευσης. Επίσης, λειτουργεί τα 3 κεντρικά εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής που, μαζί με τα άλλα 6 που λειτουργούν από τα Τμήματα, προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  3. Η Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης, η οποία διαθέτει ειδικό δικτυακό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό για τη διενέργεια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  4. Η Ηλεκτρονική Τάξη (e-Class), η οποία είναι μια πλατφόρμα που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών. Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να οργανώνει εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά μαθήματα, τα οποία δρουν επικουρικά στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα και την επαφή του με τους φοιτητές.