Μείωση κατανάλωσης ενέργειας

Ως τα τέλη του 2010 είχε ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων πυρακτώσεως (περίπου 700) με νέους λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α σε όλα τα κτήρια του ΟΠΑ.

Η μέση ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ανά λαμπτήρα υπολογίζεται στα 34,2 kW, έχοντας ως δεδομένο ότι η μέση ετήσια κατανάλωση ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως υπολογιζόταν στα 41,75 kW, ενώ η αντίστοιχη ενός λαμπτήρα ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α δεν ξεπερνά τα 7,56 kW.

Με βάση αυτά, και με τη μέση χρήση κάθε λαμπτήρα να ανέρχεται στις 2.450 ώρες ανά έτος (224 ημέρες x 10 ώρες ημερησίως), η μέση εκτιμώμενη συνολική ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στις 83.765,5 kWh, καθώς η μέση συνολική ετήσια κατανάλωση με λαμπτήρες πυρακτώσεως υπολογιζόταν στις 102.287,5 kWh, ενώ η αντίστοιχη με λαμπτήρες ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α αγγίζει μόλις τις 18.522 kWh.

Η τιμή του συντελεστή παραγωγής της kWh σε εκπομπές CO2 ισούται με 0,814 kg CO2/kWh. Κατά συνέπεια, η αποδιδόμενη στους λαμπτήρες πυρακτώσεως του ΟΠΑ εκπομπή ρύπων ισοδυναμούσε με 83,26 τόνους CO2 ετησίως, ενώ με τους λαμπτήρες ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α που πλέον χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιό μας το μέγεθος αυτό μειώθηκε στους 15 τόνους CO2.
Δηλαδή, οι εκπομπές ρύπων που αποδίδονται στη χρήση των λαμπτήρων του Πανεπιστημίου μας μειώθηκαν κατά 68,26 τόνους CO2 ή κατά ποσοστό 82%.