Πρόγραμμα Έρασμος

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί από το 1989 Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας, στο πλαίσιο του οποίου επιτυγχάνεται η κινητικότητα πολλών Ελλήνων φοιτητών με στόχο την παρακολούθηση μαθημάτων σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, αλλά και Ευρωπαίων φοιτητών που διανύουν μία περίοδο σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Το πιο γνωστό Πρόγραμμα που διαχειρίζεται το Τμήμα είναι το ΈΡΑΣΜΟΣ και αφορά στις οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους σπουδών μέσω του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, το Πανεπιστήμιό μας συνεργάζεται με περισσότερα από 220 ευρωπαϊκά Ιδρύματα στα αντικείμενα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.

Στο Πρόγραμμα ΈΡΑΣΜΟΣ ως σήμερα έχουν λάβει μέρος περισσότεροι από 7000 φοιτητές. Από αυτούς, περίπου 4000 φοιτητές του Πανεπιστημίου μας παρακολούθησαν μαθήματα σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ενωμένης Ευρώπης και περίπου 3000 ξένοι φοιτητές έγιναν δεκτοί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρακολούθησαν μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι εντυπώσεις και των δυο κατηγοριών είναι εξαίρετες.

Οι φοιτητές που ήρθαν από άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέμειναν στην Ελλάδα για ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους στα αντικείμενα που τους πρόσφερε το Πανεπιστήμιο και επέστρεψαν στις χώρες τους με άριστες εντυπώσεις από την εδώ παραμονή τους.

Όσοι φοιτητές του Πανεπιστημίου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΈΡΑΣΜΟΣ και να διανύσουν ένα εξάμηνο (ή ένα ακαδημαϊκό έτος) σε ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με αναγνώριση των μαθημάτων τους μετά από επιτυχείς εξετάσεις, μπορούν:

  1. Να απευθυνθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας. Υπεύθυνη κυρία Κατερίνα Γαλανάκη (τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr).
  2. Να διαβάσουν τον σχετικό Eνημερωτικό Οδηγό, ο οποίος παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
  3. Να συμβουλευτούν τη λίστα με τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει υπογράψει σχετική διμερή συμφωνία.
  4. Να επεξεργαστούν τον Πίνακα Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας 2017-2018 με στοιχεία για θέσεις ανά ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
  5. Να επισκεφθούν το σχετικό site του Συλλόγου Φοιτητών ΈΡΑΣΜΟΣ του Πανεπιστημίου.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017


Υποτροφίες Κινητικότητας Erasmus+ ΟΠΑ
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016


Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Έρασμος+ ακαδ. έτους 2016-17 για πρακτική άσκηση φοιτητών /-τριών σε επιχειρήσεις κι οργανισμούς του εξωτερικού με τη στήριξη του ΙΚΥ


Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ομίλου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρακτικής Άσκησης Έρασμος+ για κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για Επιμόρφωση & για Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε ιδρύματα-εταίρους ακαδ. έτους 2015-16Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας σελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.