Ανακοινώσεις Ερευνητικών Ομάδων

Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής

Η Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής είναι μια άτυπη ομάδα διδασκόντων, φοιτητών και άλλων ερευνητών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την οποία συντονίζει ο Αν. Καθηγητής κ. Μάνος Ματσαγγάνης

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Ομάδας περιλαμβάνουν την κοινωνική πολιτική και το σύστημα κοινωνικής προστασίας, την κατανομή του εισοδήματος, τη φτώχεια και την ανισότητα, τη φορολογική πολιτική, τις πολιτικές ενδυνάμωσης του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας, τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και τις πολιτικές απασχόλησης, την κοινωνική ασφάλιση, την πολιτική υγείας, την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, το βασικό εισόδημα, και άλλες δημόσιες πολιτικές. Αυτή την εποχή, το κύριο ενδιαφέρον της Ομάδας είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων της κρίσης στην κατανομή του εισοδήματος.

Η σειρά Ενημερωτικών Δελτίων της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής, με τη συνεργασία των εκδόσεων Κριτική και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φιλοδοξεί να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας πάνω σε ζητήματα με μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον. Τα κείμενα που περιέχονται στα ενημερωτικά δεν απευθύνονται σε ειδικούς. Είναι γραμμένα για να διαβάζονται όχι μόνο από ερευνητές και φοιτητές, αλλά επίσης από υπεύθυνους για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, από στελέχη πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών οργανώσεων, από δημοσιογράφους και από οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται για τα ζητήματα αυτά. Όλα τα τεύχη της σειράς είναι ελεύθερα προσβάσιμα από την ιστοσελίδα www.paru.gr.