Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων/Διανομή Σημειώσεων

Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (www.e-grammateia.gr), προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο (τακτική και επαναληπτική) κάθε εξαμήνου. Από το δεύτερο έτος και μετά, οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν και τα οφειλόμενα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων.

Στους προπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων - ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα και δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων.

Οι φοιτητές υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων (www.eudoxus.gr), την ίδια περίοδο με την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων, προκειμένου να επιλέξουν και να παραλάβουν τα συγγράμματα για τα μαθήματα που δήλωσαν στο κάθε εξάμηνο. Για τη δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήση των στοιχείων πρόσβασης (username/password) που χρησιμοποιούν στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Ιδρύματος.

Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, το ΟΠΑ διανέμει όλες τις προπτυχιακές εκδόσεις του, σημαντικό αριθμό συγγραμμάτων άλλων εκδοτικών οίκων και τις έντυπες σημειώσεις μαθημάτων σε ειδικό χώρο "Βιβλιοδιανομή" (Αντωνιάδου 1 & Πατησίων ισόγειο).