Εγγραφή Πρωτοετών

Οι εγγραφές και τα δικαιολογητικά εγγραφών, ανά κατηγορία εισαγομένων καθορίζονται κάθε χρόνο με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

http://www.aueb.gr/pages/foithsh/odigos/index.php#2