Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Σύμφωνα με τον Ν.1268/1982 το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου χρόνου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος διαιρείται σε 2 εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό.

Κάθε εξάμηνο διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Μετά το τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Τα μαθήματα διακόπτονται από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου (Χριστούγεννα) και από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Κυριακή του Θωμά (Πάσχα).

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΟΠΑ διαμορφώνεται από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου κάθε Ιούνιο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2016-17


Αναθεωρημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2015-2016

Αναθεωρημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2014-2015

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2013-2014

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2012-2013

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2011-2012

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2010-2011

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2009-2010

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2008-2009

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2007-2008