Φοίτηση και Σπουδαστικά

Στην ενότητα αυτή παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα θέματα που αφορούν τόσο στους προπτυχιακούς, όσο και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Η Φοίτηση στο ΟΠΑ


  2. Πρόγραμμα Διδασκαλίας


  3. Η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ


  4. Φοιτητική Μέριμνα


  5. Υπηρεσίες για τον Φοιτητή