Φοιτητική Λέσχη

Η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ

Η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί με διοικητική υποστήριξη από το προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αυτόνομη λειτουργία του.

Η σύνθεση και λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ παραμένει μέχρι και σήμερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του ΒΔ 13/11-2/12/1946, διατηρήθηκε με υπουργική απόφαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παρ. 1 με αρ. ΣΤ 13/5/1982 (ΦΕΚ 429 ΤΒ) και ορίσθηκε με υπουργική απόφαση β1/261/1983 (ΦΕΚ 98 ΤΒ).

Με την έκδοση του ΠΔ 387/83 και του Νόμου 1404/83 ορίζεται η λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα ΑΕΙ με σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Ιδρύματος (ημεδαπών και αλλοδαπών-συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών που προέρχονται από το Πρόγραμμα Erasmus), την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης.

Η εκπλήρωση του σκοπού αυτού επιδιώκεται με εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για στέγαση, σίτιση, άθληση των φοιτητών, με τη λειτουργία εστιατορίου, κυλικείου, αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης, την οργάνωση διαλέξεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και εκδρομών στο εσωτερικό και εξωτερικό, με την ανάπτυξη διεθνών φοιτητικών σχέσεων, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και πληροφορικής και της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας για τους αλλοδαπούς και ομογενείς φοιτητές και με την παροχή κάθε άλλου μέσου και τρόπου.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Φοιτητικής Λέσχης σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Όρια εισοδήματος δωρεάν σίτισης 2015-2016

Κοινή υπουργική απόφαση για δωρεάν σίτιση

Πίνακας αποτελεσμάτων αιτήσεων σίτισης ακαδ. έτους 2015-16

Ανακοίνωση εκμάθησης αγγλικής γλώσσας

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας

Ανακοίνωση εκμάθησης γαλλικής γλώσσας

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκμάθησης γαλλικής γλώσσας

Ανακοίνωση εκμάθησης γερμανικής γλώσσας

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκμάθησης γερμανικής γλώσσας

Ανακοίνωση εκμάθησης ιταλικής γλώσσας

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκμάθησης ιταλικής γλώσσας

Ανακοίνωση εκμάθησης ισπανικής γλώσσας

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκμάθησης ισπανικής γλώσσας

Ανακοίνωση εκμάθησης ρώσικης γλώσσας

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκμάθησης ρώσικης γλώσσας

Ανακοίνωση εκμάθησης τούρκικης γλώσσας

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκμάθησης τούρκικης γλώσσας

Ανακοίνωση εκμάθησης νέας ελληνικής γλώσσας

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκμάθησης νέας ελληνικής γλώσσας

Ανακοίνωση για νέα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 - Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 14/2/14

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-14

Δικαιολογητικά εγγραφής, κόστος, ώρες εγγραφής και ενημέρωσης

Στεγαστικό Πρόγραμμα ΧΕΝ Ελλάδος για φοιτήτριες

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 30/10/2013

Νέα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών ακαδ. έτους 2012-13
από το Κέντρο Γλωσσών της Φοιτητικής Λέσχης

Ανακοίνωση για επιπλέον αιτήσεις για δωρεάν στέγαση από 4/3-8/3/2013

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής ακαδ. έτους 2012-13

Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και δικαιολογητικά

Επαναληπτικές εξετάσεις ξένων γλωσσών περιόδου Σεπτεμβρίου (13/10/2012)

Εξετάσεις για τις ενότητες ECDL – CORE (13/10/2012)

 

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34
Tηλ.: +30 210 8203 223, +30 210 8203 201
Fax: +30 210 8223 360
Email: lesxi@aueb.gr