Φοιτητική Μέριμνα

Υγειονομική Περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας, κάτοχοι φοιτητικού βιβλιαρίου ασθενείας που έχει εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Όλοι οι φοιτητές, κατά την εγγραφή τους στο οικείο Τμήμα, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση του φοιτητικού βιβλιαρίου ασθενείας, καταθέτοντας αίτηση και συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και μια φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί ιατρείο, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Πατησίων 76, απέναντι από την εφορία της λέσχης και απέναντι από την υπηρεσία συμβούλου ψυχικής υγείας. Ο ιατρός δέχεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη κατά τις ώρες 12:30 – 13:30. Διευκρινίζεται ότι ο ιατρός απασχολείται ως ελεγκτής ιατρός ως προς τους φοιτητές και ως θεράπων ιατρός ως προς το διοικητικό προσωπικό και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Ανακοίνωση για ιατρείο Πανεπιστημίου

Τέλος, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί η υπηρεσία συμβούλου ψυχικής υγείας, όπου απασχολείται ιατρός υπεύθυνη της συμβουλευτικής ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων.