Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Σύμφωνα με την Υ.Α. 393/13, οι δικαιούχοι φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, πλέον καταθέτουν την αίτησή τους μαζί με τα δικαιολογητικά στο Πανεπιστήμιο και όχι στις Δ.Ο.Υ. Μετά τον έλεγχο πληρότητας, που υποχρεούται να κάνει το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου, διαβιβάζει τα δικαιολογητικά μαζί με καταστάσεις πληρωμής, του κάθε δικαιούχου, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), ώστε να γίνει έλεγχος νομιμότητας και να κατατεθεί το χρηματικό ποσό στον λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου.

Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων, αλλά και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται καθορίζονται κάθε χρόνο με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

http://www.aueb.gr/pages/news/attachments/2267.pdf