Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών καταρτίζεται και εγκρίνεται από κάθε Τμήμα τον Μάιο κάθε έτους και διανέμεται στους φοιτητές στην αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Μεταξύ άλλων πρέπει να περιλαμβάνει:

  • το Πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,
  • συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων,
  • τη διαδικασία χορήγησης κοινωνικών παροχών προς τους φοιτητές (υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία και βοηθήματα κ.λπ.),
  • πληροφορίες για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου και του Τμήματος,
  • το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα κάθε μέλους του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος και
  • πληροφορίες για τη λειτουργία των εργαστηρίων, της Βιβλιοθήκης κ.λπ.

Κάθε Τμήμα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ ενός ενιαίου Οδηγού Σπουδών για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ή δύο Οδηγών Σπουδών, ενός για τις προπτυχιακές και ενός για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Οδηγοί Σπουδών Τμημάτων