Συγγράμματα

Το Τμήμα Δημοσιευμάτων υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων - Σημειώσεων. Στους προπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία και άλλα βοηθήματα όπως Φάκελοι, Σημειώσεις, τα οποία προμηθεύονται από τη "Βιβλιοδιανομή" του Πανεπιστημίου.

Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, το ΟΠΑ διανέμει όλες τις προπτυχιακές εκδόσεις του, στον νέο ειδικό χώρο "Βιβλιοδιανομή" (Αντωνιάδου και Πατησίων γωνία).

Υπάρχει ειδική προθήκη με διάφορες ενημερώσεις για τους φοιτητές έξω από το χώρο της "Βιβλιοδιανομής".

Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται βιβλία Ελευθέρου Εμπορίου από τα σημεία Διανομής των εκδοτών που έχουν επιλέξει.

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες με τα συγγράμματα κάθε Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 1. Οικονομικής Επιστήμης
 2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 7. Πληροφορικής
 8. Στατιστικής

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016


Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015


Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014


Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013


Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012


Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011


Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010


Διανομή Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες σχετικά με τη διανομή των συγγραμμάτων κάθε Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.

Για την παραλαβή των Συγγραμμάτων απαιτείται οπωσδήποτε:
   α) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
   β) ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Οικονομικής Επιστήμης
 2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 7. Πληροφορικής
 8. Στατιστικής

Διανομή Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες σχετικά με τη διανομή των συγγραμμάτων κάθε Τμήματος για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.

Για την παραλαβή των Συγγραμμάτων απαιτείται οπωσδήποτε:
   α) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
   β) ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Οικονομικής Επιστήμης
 2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 7. Πληροφορικής
 8. Στατιστικής

Συγγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009


Διανομή Συγγραμμάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009


Διανομή Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες σχετικά με τη διανομή των συγγραμμάτων κάθε Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.

 1. Οικονομικής Επιστήμης
 2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 7. Πληροφορικής
 8. Στατιστικής

Διανομή Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες σχετικά με τη διανομή των συγγραμμάτων κάθε Τμήματος για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.

 1. Οικονομικής Επιστήμης
 2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 7. Πληροφορικής
 8. Στατιστικής

 Βιβλιοδιανομή
Υπεύθυνος: Γιάννης Συράκος,
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Αντωνιάδου και Πατησίων γωνία, (είσοδος από Αντωνιάδου Αθήνα 104-34
Τηλέφωνο:+30 210 8203 745
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά Καθημερινά 9.00 π.μ.-13.00 μ.μ.