Έκδοση πιστοποιητικού για servers του Πανεπιστημίου 

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού για server του Πανεπιστημίου (πρέπει να γίνεται από τον διαχειριστή του server)

Οδηγίες για τη δημιουργία CSR (Certificate Signing Request)