Ρυθμίσεις Προγραμμάτων Ηλεκτρονικού ΤαχυδρομείουΟδηγίες ρύθμισης προγραμμάτων για ασφαλή λειτουργία με χρήση SSL/TLS:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή μηνυμάτων με διεύθυνση αποστολέα της μορφής xxx@aueb.gr γίνεται αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου (smtp.aueb.gr).

  1. Microsoft Outlook

  2. Microsoft Outlook 2010

  3. Microsoft Outlook Express

  4. Windows Live Mail

  5. Mozilla Thunderbird