Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης απευθύνονται σε υποψηφίους που, έχοντας ολοκληρώσει τις Προπτυχιακές τους Σπουδές, συνεχίζουν για Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Master. Οι φοιτητές αυτοί δεν εργάζονται, διαθέτουν μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν ένα εντατικό Πρόγραμμα μαθημάτων που διεξάγεται κυρίως τις πρωινές ώρες και είναι διάρκειας 12-24 μηνών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλήρους Φοίτησης (Full-Time) που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις στους αντίστοιχους τομείς της επιστήμης και είναι τα ακόλουθα:

 1. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 2. Οικονομικής Επιστήμης
 3. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (MSc in Management Science and Technology)
 4. Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics)
 5. Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International - MBA International)
 6. Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management)
 7. Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration)
 8. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 9. Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (MSc in International Shipping, Finance and Management)
 10. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 11. Marketing & Communication, Specialization in International Marketing
 12. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 13. Πληροφοριακών Συστημάτων
 14. Επιστήμης των Υπολογιστών
 15. Επιστήμης Δεδομένων
 16. Στατιστικής