Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Athens University of Economics and Business

Μη αποδεκτές χρήσεις

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλοιώνεται.

 

 

Παραδείγματα αλλοίωσης του λογοτύπου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παράθεση κειμένου δεξιά ή αριστερά του εμβλήματος ή του λογοτύπου (ακόμη κι αν μεσολαβούν στοιχεία όπως διαχωριστική γραμμή ή λευκό κενό) καθώς και την παράθεσή του σε υπερβολικά μικρό μέγεθος ώστε τα γράμματα να καθίστανται δυσανάγνωστα.

Δεν επιτρέπεται η αποκοπή τμημάτων του λογοτύπου ούτε η χρήση του με διάτρηση κάποιας χρωματικής περιοχής (transparent) ώστε πίσω του να προβάλλεται κάποιο φόντο (εικόνα ή γραφικό).