Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Athens University of Economics and Business

Λογότυπα – Οδηγίες

Α) Γενικές Οδηγίες Χρήσης Λογοτύπων


Tο λογότυπο του Πανεπιστημίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα έγχρωμο σε όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που προορίζονται για προβολή σε οθόνη (υπολογιστή, tablet, smartphone, κ.λπ.).

Το βασικό λογότυπο που προτείνεται για χρήση, είναι το λογότυπο ορθογώνιου προσανατολισμού με το μπορντό φόντο ή το εναλλακτικό λογότυπο με το λευκό φόντο.

Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ: avatar facebook), θα πρέπει να χρησιμοποιείται το έμβλημα (η τετράγωνη εικόνα με την κεφαλή του Ερμή).

Σε περίπτωση που πρόκειται για αναπαραγωγή εντύπου με ασπρόμαυρη φωτοτυπία ή εκτύπωση διχρωμίας (άσπρο-μαύρο), τότε και μόνο τότε μπορεί να γίνει χρήση του ασπρόμαυρου λογοτύπου.

Προσοχή στην ορθή χρήση του λογοτύπου.

 

Βασικό λογότυπο

1_AUEB-pantone-HR.jpg

1_AUEB-pantone-LR.jpg

Εναλλακτικό λογότυπο

2_AUEB-white-HR.jpg

2_AUEB-white-LR.jpg

Έμβλημα

3_AUEB-emblem-HR.jpg

3_AUEB-emblem-LR.jpg

Ασπρόμαυρο λογότυπο

4_AUEB-BW.jpg

 

Κάντε click στο λογότυπο που σας ενδιαφέρει για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το λογότυπο τοπικά στον υπολογιστή σας.