Συγκλήτου


4-11-2016 id:2878

"Πράξη συγκρότησης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Η σύνθεση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ορίζεται ως ακολούθως.

περισσότερα...
6-10-2016 id:2840

"Απόφαση Συγκλήτου για το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές"

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 29ης/9/2016 συζήτησε το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές» και ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα.

περισσότερα...
4-10-2016 id:2834

"Απόσπασμα Πρακτικών 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου της 29/9/2016"

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές» ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω.

περισσότερα...
26-9-2016 id:2822

"Πράξη συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ορίζεται ως ακολούθως.

περισσότερα...
22-6-2015 id:2392

"Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης ΟΠΑ (Α41) - Κανονισμός Λειτουργίας (Απόφαση Συγκλήτου 7η συνεδρίαση/11-6-2015)"

Το κείμενο που ακολουθεί προσδιορίζει τη χρήση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης του ΟΠΑ (αίθουσα Α41), καθώς και την διαδικασία διάθεσης της αίθουσας.

περισσότερα...