Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων


28-3-2017 id:3178

"Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη Συμφωνητικού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης στο κτίριο Τροίας και Σπετσών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 284, -264, -214, -215.

περισσότερα...
24-3-2017 id:3173

"Διακήρυξη Νο 161/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Η/Μ Εγκαταστάσεις δύο Νέων Χώρων Αποθήκευσης Βιβλίων»"

Ημερομηνία διαγωνισμού: 06/04/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 05/04/2017, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14:00.

περισσότερα...
24-3-2017 id:3172

"Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών στο υπόγειο του επί των οδών Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες του αρχείου του ΟΠΑ»"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
24-3-2017 id:3171

"Κατάθεση προσφορών για την «Υλικοτεχνική ανακατασκευή της δικτυακής καλωδιακής υποδομής στους χώρους των Γραμματειών των προπτυχιακών τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
22-3-2017 id:3165

"Κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την αγωνιστική ομάδα της καλαθοσφαίρισης (τμήμα ανδρών - γυναικών) της Φοιτητικής Λέσχης "

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8203 223 και 210 8203 201.

περισσότερα...
21-3-2017 id:3164

"Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών όλων των κτιρίων του ΟΠΑ»"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 29 Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
16-3-2017 id:3159

"Κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την πολιτιστική δραστηριότητα των Μουσικών Σχημάτων της Φοιτητικής Λέσχης "

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

περισσότερα...
16-3-2017 id:3158

"Κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την πολιτιστική δραστηριότητα της Φωτογραφίας της Φοιτητικής Λέσχης "

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

περισσότερα...
16-3-2017 id:3157

"Κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την πολιτιστική δραστηριότητα των Παραδοσιακών Χορών της Φοιτητικής Λέσχης "

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

περισσότερα...
15-3-2017 id:3156

"Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την 22α Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
7-3-2017 id:3142

"Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για τη Συντήρηση και Επισκευή των Ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου για 1 έτος» "

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
23-2-2017 id:3135

"Κατάθεση προσφορών για την επιλογή αναδόχου για «1) Τεχνικές εργασίες αναμόρφωσης του αιθρίου οδού Μαυροματαίων: α. Διόρθωση ρήσεων δαπέδου, β. Χρωματισμός δαπέδου, μεταλλικών στεγάστρων, και τοιχοποιίας. 2) Οικοδομικές εργασίες επισκευής σε διάφορους χώρους του ΟΠΑ: α. Εξωτερικός χώρος, Αίθουσα Πειραιώς, β. Κοινόχρηστος χώρος έξω από Φοιτητική Λέσχη, Κεντρικό Κτίριο Υπoγείου, γ. Επαναχρωματισμός κουφωμάτων, δ. Τοπικές επισκευές έξω από το Αναγνωστήριο και το τμήμα περιοδικών»"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι 02-03- 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 284, 264.

περισσότερα...
20-2-2017 id:3129

"Κατάθεση προσφορών για την επιλογή αναδόχου ΕΞΥΠΠ «για επίβλεψη από έμπειρους Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας και για εκπόνηση των γραπτών εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου για τις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ καθώς και λοιπές υπηρεσίες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»."

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14.30μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264.

περισσότερα...
14-2-2017 id:3122

"Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την λήψη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΟΠΑ από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31-12-2017»."

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 2.30 μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264.

περισσότερα...
20-1-2017 id:3089

"Κατάθεση προσφορών για την Προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων πορτών και μπαρών πανικού για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr ) μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
20-1-2017 id:3088

"Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για τη βιβλιοδεσία των περιοδικών και βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, έτους 2017» "

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264.

περισσότερα...
23-12-2016 id:3060

"Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την Τεχνική Υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας SHARP που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, για το έτος 2017»."

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
23-12-2016 id:3059

"Κατάθεση προσφορών για "Δημοσιεύσεις (προκηρύξεων, διακηρύξεων, ανακοινώσεων κ.λπ.) στον Ημερήσιο και Επαρχιακό Τύπο""

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284,264,214,215.

περισσότερα...
23-12-2016 id:3058

"Κατάθεση προσφορών για τη «φύτευση και γενικότερα τον εξωραϊσμό του αίθριου μεταξύ κεντρικού κτιρίου και πτέρυγας Δεριγνύ προς την οδό Μαυροματαίων»."

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
23-12-2016 id:3057

"Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού που υποστηρίζει τη λειτουργία των δικτυακών υπηρεσιών, τη διασύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet) και τη λειτουργία του δικτύου δεδομένων κορμού και πρόσβασης του Πανεπιστημίου, έτους 2017»"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
23-12-2016 id:3056

"Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση που αφορά στο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου στα κτίρια της Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ, έτους 2017»."

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284,264,214,215.

περισσότερα...
23-12-2016 id:3055

"Κατάθεση προσφορών για τη «συντήρηση του εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής στα κτίρια του Πανεπιστημίου, έτους 2017»"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
23-12-2016 id:3049

"Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης για τη Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Πανεπιστημίου, έτους 2017»"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
16-12-2016 id:3042

"Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Γραφείου Φοιτητικής Λέσχης"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

περισσότερα...
15-12-2016 id:3041

"Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη ετήσιας σύμβασης για τη Συντήρηση Καυστήρων, Λεβήτων και Δικτύου Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου, έτους 2017»"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
9-12-2016 id:3036

"Κατάθεση προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, αφαλών κλειδαριών, συρτών, πόμολων και σουστών, καθώς και την προμήθεια κλειδιών, τηλεχειριστηρίων κλπ, για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια του έτους 2017"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr ) μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
8-12-2016 id:3033

"Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση υπολογιστών και περιφερειακών του Κέντρου Υπολογιστών, Μελών Διδακτικού Προσωπικού και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203 284.

περισσότερα...
2-12-2016 id:3017

"Κατάθεση προσφορών για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με μεταφορική εταιρία"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203 284.

περισσότερα...
2-12-2016 id:3016

"Κατάθεση προσφορών για τη σύναψη ετήσιου συμβολαίου συντήρησης υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους που βρίσκονται στους χώρους του Πανεπιστημίου"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2108203 284

περισσότερα...
25-11-2016 id:3005

"Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών για τις ανάγκες του Γραφείου Φοιτητικής Λέσχης, των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

περισσότερα...
25-11-2016 id:3004

"Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του γραφείου της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α."

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

περισσότερα...
22-11-2016 id:2998

"Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και των διδασκόντων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
22-11-2016 id:2997

"Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, 264, 214, 215.

περισσότερα...
11-11-2016 id:2889

"Κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών για τους Συνοπτικούς Διαγωνισμούς με Αρ. Διακηρύξεων 158/2016 και 159/2016"

Ανακοινώνεται ότι, οι προσφορές των Συνοπτικών Διαγωνισμών με Αρ. Διακηρύξεων 158/2016 «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ» και 159/2016 «Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφών μετά υλικών, χωρισμάτων από γυψοσανίδα, φωτιστικών με όλο τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό, αλλά και των χρωμάτων για τον χρωματισμό διαφόρων χώρων του Πανεπιστημίου για λόγους υγιεινής και ασφάλειας», κατατίθενται την Τρίτη 15/11/2016, κατά τις εργάσιμες ώρες, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται στην οδό Κεφαλληνίας 46, στον 6ο όροφο, όπου και θα διενεργηθούν οι ως άνω Διαγωνισμοί.

περισσότερα...
4-11-2016 id:2882

"Διακήρυξη Νο 160/2016 - Συνοπτικός Διαγωνισμός βάσει του άρθρου 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών νυχτοφυλάκων / φυλάκων για τη φύλαξη κτηρίων του ΟΠΑ»"

Ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 22/11/2016 και ώρα 9:30 πμ. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι την Τρίτη 22/11/2016 και ώρα 9:00 πμ.

περισσότερα...