Ανακοινώσεις Συμβουλίου


2-9-2016 id:2796

"Παραίτηση Συμβουλίου Ιδρύματος"

Παραίτηση Συμβουλίου Ιδρύματος

περισσότερα...
5-7-2016 id:2765

"Στρατηγικό Πλάνο ΟΠΑ 2016-2021"

Αποστολή, Όραμα και Στρατηγική του ΟΠΑ σύμφωνα με την απόφαση 4ης/26-05-2016 Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ και την απόφαση 10ης/09-06-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου ΟΠΑ

περισσότερα...