Συγκλήτου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

6-10-2016 id:2840

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Απόφαση Συγκλήτου για το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές

ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 29-09-2016)