Συγκλήτου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

4-10-2016 id:2834

Απόσπασμα Πρακτικών 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου της 29/9/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 29/09/2016