Προκηρύξεις Λοιπών Θέσεων Εργασίας

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

6-12-2016 id:3028

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 8136/5-12-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για μια (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:

  1. Μαθηματικά ΙΙ, εαρινού εξαμήνου (προπτυχιακό πρόγραμμα)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν, βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) σε τρία αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πατησίων 76 και Δεριγνύ (τηλ:. 210-8203107, e-mail: kellyzac@aueb.gr) μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2016

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου .2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας