Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

9-1-2017 id:3068

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18