Υποτροφίες και Βραβεία

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

28-2-2017 id:3138

Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών - ερευνητών

Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών - ερευνητών

IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Το Ίδρυμα Παιδείας προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

www.ipep-gr.org

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και 7/4/2017.

Περισσότερες πληροφορίες:
Λυσικράτους 12, Αθήνα (Πλάκα) 105 58, τηλ: 210 32 28 922, fax: 210 32 53 461, e-mail: info@ipep-gr.org